Anasayfa

Sermaye Yapısı ve Ortaklıklar
                                                                      Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.

Pay Sahibinin Ünvanı

Payların İtibari Değerleri

Hisse Grubu

Pay Miktarı

Pay Oranı %

Savunma Sanayii Başkanlığı

97.941.737,99
  9.117.895,43

(A)
(B)

9.794.173.799
   911.789.543

88,23
  8,21

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

3.334.594,36

(B)

333.459.436

3,00

Türk Hava Kurumu

613.809,15

(B)

61.380.915

0,55

Toplam

111.008.036,93

11.100.803.693

100